Vrijwilligerswerk doen bij Facet Ridderkerk?

Veel van onze activiteiten en diensten voor inwoners van Ridderkerk komen tot stand met medewerking van vrijwilligers. Bij Facet is er dus het nodige aan vrijwilligerswerk te vinden! Er is eerst een intake, men krijgt een vrijwilligersovereenkomst, er wordt begeleiding en deskundigheidsbevordering geboden en men werkt onder verantwoording van een beroepskracht. Van een vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Bij Facet zijn er op dit moment diverse mogelijkheden:

Vrijwilligers SeniorWeb

Facet Ridderkerk is het regionale leercentrum van SeniorWeb. Een leuke groep docenten verzorgt groepslessen en les aan huis aan iedereen die (beter) op de computer wil leren werken, zekerder wil worden met de computer of vragen heeft op het gebied van computers, laptops, iPad/tablet en smartphone. Er is ruimte voor uitbreiding van het docententeam.

Vind jij het leuk om lessen te geven, heb je voldoende kennis van de apparatuur en programma’s, zoals iPad, iPhone, Android, Windows, iCloud en ben je bereid deze kennis bij te houden en zo nodig op te frissen? Dan is deze vrijwilligersvacature misschien iets voor jou. Van de vrijwilliger wordt verwacht dat je flexibel bent, samenwerkt met de andere docenten, de juiste omgang met de doelgroep hebt en mee denkt over de inhoud van de cursussen. Als vrijwilliger meld jij je ook aan bij het landelijke SeniorWeb, via hen blijf je op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen. Vrijblijvend kennismaken met de docenten en activiteiten van Seniorweb kan elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur tijdens het inloopspreekuur in de Bibliotheek AanZet, locatie Centrum.

Chauffeurs personenbus

Facet Ridderkerk beschikt over een 9-personenbus om kwetsbare mensen binnen Ridderkerk en naaste omgeving te vervoeren. Als chauffeur breng je de klanten van deur tot deur volgens een planning per dagdeel. Er is plaats voor chauffeurs met ervaring in het rijden met een groter voertuig (personenbus, camper, vrachtauto), die minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Vaardig zijn met GPS, een sociale instelling en veilig rijden is belangrijk. Van de chauffeur wordt verwacht de klanten zo nodig te ondersteunen met in- en uitstappen. Het Busje beschikt over een rolstoellift. Het Busje rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Ondersteuning mantelzorger

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Tijdens deze intensieve zorg kan het fijn zijn om er een keertje tussenuit te gaan om even op adem te komen. Vrijwilligers, de zogenaamde respijtvrijwilliger, kunnen deze hulp bieden. Het onderdeel Karaat Mantelzorg heeft behoefte aan deze vrijwilligers en wil hiervoor een klein flexibel team vormen. Zij willen vooral een beroep doen op ex-mantelzorgers, omdat zij ervaring hebben met het bieden van ondersteuning in de thuissituatie. Misschien heeft u voor iemand gezorgd met de ziekte dementie of heeft u op andere gebieden ervaring? De inzet kan tijdelijk voor een korte periode zijn, maar kan soms ook wat langer duren, afhankelijk van de vraag van de mantelzorger.

De respijtvrijwilligers kunnen mantelzorgers ondersteunen en eventueel ook vervangen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen met of voor de mantelzorger, het maken van een wandeling, oppassen als de mantelzorger even weg wil of moet gaan, vervoer en begeleiden naar het ziekenhuis, het geven van aanvullende hulp bij mensen die ernstig ziek zijn of iemand bezoeken voor een praatje of spelletje. Vrijwilligers van Karaat Mantelzorg krijgen begeleiding van de mantelzorgconsulenten.

Bezoek aan huis

Wil je iets betekenen voor ouderen die aan huis gebonden zijn en/of weinig contact hebben? Bijvoorbeeld samen boodschappen doen, een wandeling maken, samen koffiedrinken of spelletje doen. Met jouw bezoek maak je deze oudere blij en voorkom je eenzaamheid. Men name een aantal bewoners in Rijsoord, Bolnes en Slikkerveer zouden graag een bezoekje krijgen. De dagen en tijden mag je zelf indelen, wel is het de bedoeling dat je de oudere regelmatig bezoekt. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je inlevings- en aanpassingsvermogen en een goede luisterhouding hebt.

Nieuwe werkgroep soos Slikkerveer

Elke donderdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur is er een ontmoetingsactiviteit voor senioren in Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer. Men komt er voor gezellige middagen met een gevarieerd aanbod aan spelletjes, lezingen en creatieve activiteiten. Samen worden er ook etentjes georganiseerd en reisjes gemaakt. In juli en augustus is er geen soos.

Deze ‘soos-middag’ wordt georganiseerd en uitgevoerd door drie vaste vrijwilligers. Per juni geven zij het stokje graag door aan een nieuwe werkgroep. De taken worden onderling verdeeld en bestaan uit koffie/thee schenken, gastvrouw/heer, een praatje met de deelnemers, een programma maken en de zaken hiervoor regelen, kleine inkopen doen en de kas beheren. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng. Vind je organiseren leuk, ben je vast beschikbaar, werk je graag samen met anderen en de doelgroep senioren? Reageer dan voor verdere kennismaking.  De werkgroep wordt ondersteund door de ouderenadviseur.

Voor meer informatie over en aanmelding voor deze vacatures kun je contact opnemen met onsVrijwilligerssteunpunt via 0180 – 430 440 of via vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl . Het Vrijwilligerssteunpunt is te vinden aan de Schoutstraat 5. Kijk voor andere leuke en boeiende vrijwilligersvacatures op onze vacaturebank.