Wetten en regels

Er bestaan wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema ‘wet- en regelgeving’ op deze website geeft inzicht in een aantal zaken rond wet- en regelgeving.

Vergoedingen

Maatschappelijke organisaties mogen aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geven. De vergoeding kan bestaan uit een reiskostenvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Vaak hebben vrijwilligersorganisaties beperkte middelen om onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn.

Verzekering voor vrijwilligers

De gemeente Ridderkerk hecht belang aan een goede ondersteuning voor haar vrijwilligers. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers uit Ridderkerk een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Klik hier voor de polis en voorwaarden.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Het is mogelijk om naast een uitkering vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk hierbij rekening te houden met een paar dingen.

  • Het vrijwilligerswerk mag niet de kansen op betaald werk verkleinen.
  • Met vrijwilligerswerk in arbeidstijd moet worden gestopt wanneer een (passende) betaalde baan wordt aangeboden. In de vrije tijd kan het vrijwilligerswerk natuurlijk wel worden gedaan.
  • Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk verrichten waarvoor iemand zonder uitkering zou worden betaald.
  • Let op: als je vrijwilligerswerk wilt gaan doen en je hebt een uitkering, stem dit dan vooraf af met jouw klantmanager.

Klik hier voor meer informatie over uitkeringen en inlichtingenplicht.

Veilige arbeidsomstandigheden

De vrijwilligersorganisaties blijven op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als hij/zij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting. Omdat er geen sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Steeds vaker vragen vrijwilligersorganisaties om een verklaring omtrent gedrag (VOG). Met name in de sectoren zorg en welzijn en het werken met kwetsbare doelgroepen zoals kinderen, ouderen en gehandicapten, wordt vaak een VOG gevraagd. Dit is om te voorkomen dat personen met een dossier bij justitie met verkeerde bedoelingen vrijwilligerswerk gaan doen.

De vrijwilligersorganisatie geeft de vrijwilliger een ingevuld aanvraagformulier. De vrijwilliger vult dit aan met zijn/haar eigen gegevens. Dit geeft hij af bij de gemeente, afdeling bevolking. De kosten worden door de gemeente Ridderkerk betaald, omdat zij vrijwilligerswerk wil stimuleren. Na enige tijd krijgt de vrijwilliger de VOG thuisgestuurd en kan hij dit bij de vrijwilligersorganisatie afgeven.

Daarnaast is er landelijk ook de regeling Gratis VOG, waarbij vrijwilligersorganisaties via eHerkenning een gratis digitale VOG kunnen aanvragen voor vrijwilligers.

Vragen

Neem contact met ons op via vrijwilligerssteunpunt@facet
ridderkerk.nl of 0180 – 430 440.
We helpen je graag!