Bijeenkomsten, workshops en cursussen

Themabijeenkomsten, workshops en cursussen vergroten de kennis en vaardigheden binnen een (vrijwilligers)organisatie en zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast geeft investeren in kennis en vaardigheden medewerkers de kans zich te ontwikkelen én ervaren zij het als blijk van waardering voor hun inzet.

Het Vrijwilligerssteunpunt biedt verschillende cursussen per jaar aan op basis van de actuele vraag bij organisaties. Geef dus aan ons door waar je behoefte aan hebt! Daarnaast verwijzen wij door naar Centrum Voor Dienstverlening (CVD) keuze ‘cursussen’. Ook Ridderkerkers mogen hiervan gebruik maken tegen dezelfde billijke prijzen.