Vrijwilligersontbijt met de politiek

Vrijdag 10 december vond het eerste Ridderkerkse Vrijwilligersontbijt plaats. Vertegenwoordigers van 18 vrijwilligersorganisaties en 7 politieke partijen ontmoetten elkaar in Hofstede De Paradijshoeve.

Facet Vrijwilligerssteunpunt organiseerde het Vrijwilligersontbijt vanwege de landelijke Vrijwilligersdag en het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021, waarin extra aandacht is voor de waarde van vrijwilligerswerk en inzet van vrijwilligers. Voor het Vrijwilligerssteunpunt van Facet was dit een goede gelegenheid om de politiek en het vrijwilligersveld bij elkaar te brengen.

Wethouder Marten Japenga begon de ochtend met een openingswoord. Esther van Iersel, coördinator Stichting Present Ridderkerk, Piet de Vries, voorzitter Stichting Integratie Ridderkerk en Gerard Sluimers, voorzitter Stichting Evenementen Ridderkerk vertelden in een korte presentatie over hun vrijwilligerspraktijk. Daarna gingen de deelnemers in gesprek over actuele thema’s als de participatiemaatschappij, lokale ondersteuning, regelgeving, grenzen aan het vrijwilligerswerk en het betrekken van doelgroepen als jongeren en migranten.

De deelnemers vonden het informatief om meer van elkaar te weten, praktische verbeterpunten aan te kunnen geven en mogelijkheden voor samenwerking te ontdekken. Het Vrijwilligersontbijt als netwerkmoment werd zeer gewaardeerd. Facet Vrijwilligerssteunpunt neemt de suggesties en vragen mee in haar ondersteuningsaanbod.

Het Vrijwilligerssteunpunt van Facet is te vinden aan de Schoutstraat 5 en is bereikbaar via of 0180 – 430 440.

Bingo in Wijkcentrum West

Bingo in Wijkcentrum West

Bingo in Wijkcentrum West Facet Ridderkerk organiseert vrijdag 21 juni 2024 een bingomiddag in Wijkcentrum West aan de...