Geen evenementen gevonden!

Club Support 

Club Support  staat op verschillende terreinen klaar voor sportverenigingen in Ridderkerk. De verenigingsondersteuner, Terry Wisse, geeft praktische, gerichte ondersteuning en/of advies over onderwerpen als stagiaires, vrijwilligers(beleid), sport en gezondheid, ledenwerving, sponsoring en wet- en regelgeving. Daarnaast organiseert Facet Ridderkerk verschillende sportcafés. Heb je vragen of wil je advies op maat voor jouw vereniging? Informeer eens naar de mogelijkheden!

Club Support ondersteunt en versterkt sportverenigingen om de ambities van de gemeente waar te maken. Zo ontstaat een sportiever en sterker Ridderkerk. De wijze van ondersteuning kan op verschillende manieren. Club Support richt zich op vier functies van sport in de jeugdketen: 

  1. een veilig en positief (kansrijk) opvoed- en opgroeiklimaat bij sportverenigingen;
  2. toeleiding naar sport door jeugdprofessionals;
  3. verenigingen zijn een vroegtijdige vindplaats voor beginnende problemen in het opgroeien van kinderen (signaleringsfunctie);
  4. de inzet van sport als middel in de jeugdhulp.
Overzicht Sportverenigingen in Ridderkerk

Ridderkerk heeft een rijk verenigingsleven met een breed sportaanbod voor alle inwoners. Jong en oud, hoog of laag niveau, competitief of recreatief, individueel of in een team, er is voor iedereen een passende sport! Wil je meer informatie over een sport of sportvereniging bij jou in de buurt? Bekijk het sportaanbod in Ridderkerk.

Sportcafés

Club Support organiseert tweemaal per jaar voor alle sportverenigingen in de gemeente Ridderkerk een Sportcafé. Doel van de avond is dat sportverenigingen en andere sport- en beweegpartijen met elkaar in contact komen, ervaringen uitwisselen en elkaar in de toekomst nog makkelijker kunnen vinden. Daarnaast agendeert Club Support onderwerpen die te maken hebben met hun maatschappelijke rol in de gemeente.

Wil jij het sportcafé ook eens bij jouw vereniging organiseren? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Veilig sportklimaat

Als sportclub wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen en met plezier sporten. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen en dat je voorbereid bent om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt. Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Download ons document ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ over grensoverschrijdend gedrag. Hierin vind je een stappenplan voor maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren en voorbeelden die je kunt opnemen in jouw verenigingsbeleid. Je kunt de informatie natuurlijk aanpassen naar je eigen clubwensen.

We hopen dat je met deze informatie aan de slag gaat, zodat alle Ridderkerkers in een veilige omgeving kunnen sporten. Schroom niet om je eigen inbreng te leveren, ervaringen te delen en vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn.

Succes!

Taakie

Simpel en snel een vrijwilliger vinden voor de juiste taak of functie binnen de vereniging. Bekijk de website voor meer informatie!

Terry Wisse

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuner Terry!

Mail Terry of bel
06 – 502 470 09.