Geen evenementen gevonden!

Club Support 

Club Support  staat op verschillende terreinen klaar voor sportverenigingen in Ridderkerk. De verenigingsondersteuners, Terry Wisse en Carolien Poldervaart, geven praktische, gerichte ondersteuning en/of advies over onderwerpen als stagiaires, vrijwilligers(beleid), sport en gezondheid, ledenwerving, sponsoring en wet- en regelgeving. Daarnaast organiseren zij verschillende sportcafés. Heb je vragen of wil je advies op maat voor jouw vereniging? Informeer eens naar de mogelijkheden!

Club Support ondersteunt en versterkt sportverenigingen om de ambities van de gemeente waar te maken. Zo ontstaat een sportiever en sterker Ridderkerk. De wijze van ondersteuning kan op verschillende manieren. Club Support richt zich op vier functies van sport in de jeugdketen: 

 1. een veilig en positief (kansrijk) opvoed- en opgroeiklimaat bij sportverenigingen;
 2. toeleiding naar sport door jeugdprofessionals;
 3. verenigingen zijn een vroegtijdige vindplaats voor beginnende problemen in het opgroeien van kinderen (signaleringsfunctie);
 4. de inzet van sport als middel in de jeugdhulp.
Lokaal Sportakkoord

Begin 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met vele partijen (sport, welzijn en onderwijs) om tot een lokaal Sportakkoord te komen. In dit Sportakkoord staan ambities en afspraken om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en/of houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken om organisaties te versterken, nieuwe of speciale doelgroepen beter te bedienen, meer samen te werken, accommodaties duurzamer te maken/gebruiken, kader op te leiden, etc.

Het Sportakkoord was april 2020 al gereed en ondanks de Corona-ontwikkelingen is er al een voorzichtige start gemaakt met diverse beschreven acties. Helaas kon in april het tekenmoment niet doorgaan, maar dat is nu ruimschoots goed gemaakt. Met een tot Sportakkoord-bus omgetoverde VW Oldtimer is het kernteam (corona-proof!) bij alle deelnemende partijen langs gereden voor een tekenmoment en een lokaal bedankje (borrelplank van Hout van Suus en lekkernijen voor erbij van Kaasbest Ridderkerk) als dank voor de inzet en betrokkenheid.

“Mooi om bij veel deelnemende partijen enthousiasme te proeven om in 2021 door te pakken met het Sportakkoord. Het was een mooie en koude dag waar totaal 28 organisaties hebben getekend voor het sportakkoord”, zegt Steffanie Helmink, lid van het kernteam.

Overzicht Sportverenigingen in Ridderkerk

Ridderkerk heeft een rijk verenigingsleven met een breed sportaanbod voor alle inwoners. Jong en oud, hoog of laag niveau, competitief of recreatief, individueel of in een team, er is voor iedereen een passende sport! Wil je meer informatie over een sport of sportvereniging bij jou in de buurt? Bekijk het sportaanbod in Ridderkerk.

Sportcafés

Club Support organiseert tweemaal per jaar voor alle sportverenigingen in de gemeente Ridderkerk een Sportcafé. Doel van de avond is dat sportverenigingen en andere sport- en beweegpartijen met elkaar in contact komen, ervaringen uitwisselen en elkaar in de toekomst nog makkelijker kunnen vinden. Daarnaast agendeert Club Support onderwerpen die te maken hebben met hun maatschappelijke rol in de gemeente.

Wil jij het sportcafé ook eens bij jouw vereniging organiseren? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Veilig sportklimaat

Als sportclub wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen en met plezier sporten. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen en dat je voorbereid bent om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt. Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Download ons document ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ over grensoverschrijdend gedrag. Hierin vind je een stappenplan voor maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren en voorbeelden die je kunt opnemen in jouw verenigingsbeleid. Je kunt de informatie natuurlijk aanpassen naar je eigen clubwensen.

We hopen dat je met deze informatie aan de slag gaat, zodat alle Ridderkerkers in een veilige omgeving kunnen sporten. Schroom niet om je eigen inbreng te leveren, ervaringen te delen en vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn.

Succes!

Taakie

Simpel en snel een vrijwilliger vinden voor de juiste taak of functie binnen de vereniging. Bekijk de website voor meer informatie!

Coronavirus

Het Coronavirus houdt ons allemaal bezig. Op 14 oktober is de ‘gedeeltelijke lockdown’ van start gegaan. Dit betekent dat er ook in de sport veel nieuwe maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, zoals de competities die zijn stilgelegd, gesloten sportkantines en er kan veelal alleen in kleine groepjes gesport worden.

Contact

Wij begrijpen dat dit veel van jouw sportvereniging vraagt en daarom zullen wij je via deze pagina op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Ook zijn onze verenigingondersteuners Carolien en Terry in deze bijzondere tijd bereikbaar voor al uw vragen. Neem contact op via

Spelregels voor sport in het kort

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, komen er nieuwe maatregelen voor sport.

De nieuwe maatregelen vanaf 4 november zijn:

 • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Zwembaden zijn gesloten.

De volgende maatregelen gelden nu voor sport.

 • Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Zwembaden zijn gesloten.

Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Voor topsporters gelden uitzonderingen.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Rijksoverheid: Corona en Sport

Aanvullingen derde steunpakket overheid:

Om de ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren, wordt het sport-specifieke pakket door het kabinet aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december. Het kabinet stelt zestig miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die getroffen worden door de beperkende maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie over het steunpakket op de website van NOC*NSF  of Rijksoverheid

Veelgestelde vragen

NOC*NSF heeft een FAQ opgesteld over sport en het coronavirus. 

Protocol Verantwoord Sporten

De COVID-19 maatregelen vanuit de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio’s weer aangescherpt. Het protocol Verantwoord Sporten gaat uit van de per 29 september geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het sporten op welke plek dan ook.

In de noodverordeningen die alle sportaanbieders hebben toegestuurd gekregen vanuit Facet Ridderkerk worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting.

Bekijk het protocol verantwoord sporten op de website van NOC*NSF.

Terry Wisse en Carolien Poldervaart

 Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuners!

Mail Club Support of bel Terry via 06 – 502 470 09 of Carolien via 06 – 34 11 77 42.