01 maart 2024

Tennis

Ridderkerk
Geen evenementen gevonden!

Club Support 

Club Support  staat op verschillende terreinen klaar voor sportverenigingen in Ridderkerk. De verenigingsondersteuners, Melvin Wind en Carolien Poldervaart, geven praktische, gerichte ondersteuning en/of advies over onderwerpen als stagiaires, vrijwilligers(beleid), sport en gezondheid, ledenwerving, sponsoring en wet- en regelgeving. Daarnaast organiseren zij verschillende sportcafés. Heb je vragen of wil je advies op maat voor jouw vereniging? Informeer eens naar de mogelijkheden!

Club Support ondersteunt en versterkt sportverenigingen om de ambities van de gemeente waar te maken. Zo ontstaat een sportiever en sterker Ridderkerk. De wijze van ondersteuning kan op verschillende manieren. Club Support richt zich op vier functies van sport in de jeugdketen: 

 1. een veilig en positief (kansrijk) opvoed- en opgroeiklimaat bij sportverenigingen;
 2. toeleiding naar sport door jeugdprofessionals;
 3. verenigingen zijn een vroegtijdige vindplaats voor beginnende problemen in het opgroeien van kinderen (signaleringsfunctie);
 4. de inzet van sport als middel in de jeugdhulp.
Lokaal Sportakkoord

Begin 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met vele partijen (sport, welzijn en onderwijs) om tot een lokaal Sportakkoord te komen. In dit Sportakkoord staan ambities en afspraken om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en/of houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken om organisaties te versterken, nieuwe of speciale doelgroepen beter te bedienen, meer samen te werken, accommodaties duurzamer te maken/gebruiken, kader op te leiden, etc.

Het Sportakkoord was april 2020 al gereed en ondanks de Corona-ontwikkelingen is er al een voorzichtige start gemaakt met diverse beschreven acties. Helaas kon in april het tekenmoment niet doorgaan, maar dat is nu ruimschoots goed gemaakt. Met een tot Sportakkoord-bus omgetoverde VW Oldtimer is het kernteam (corona-proof!) bij alle deelnemende partijen langs gereden voor een tekenmoment en een lokaal bedankje (borrelplank van Hout van Suus en lekkernijen voor erbij van Kaasbest Ridderkerk) als dank voor de inzet en betrokkenheid.

“Mooi om bij veel deelnemende partijen enthousiasme te proeven om in 2021 door te pakken met het Sportakkoord. Het was een mooie en koude dag waar totaal 28 organisaties hebben getekend voor het sportakkoord”, zegt Steffanie Helmink, lid van het kernteam.

Sportverenigingen in Ridderkerk

Ridderkerk heeft een rijk verenigingsleven met een breed sportaanbod voor alle inwoners. Jong en oud, hoog of laag niveau, competitief of recreatief, individueel of in een team, er is voor iedereen een passende sport! Wil je meer informatie over een sport of sportvereniging bij jou in de buurt? Neem contact met ons op!

Sportcafés

Club Support organiseert tweemaal per jaar voor alle sportverenigingen in de gemeente Ridderkerk een Sportcafé. Doel van de avond is dat sportverenigingen en andere sport- en beweegpartijen met elkaar in contact komen, ervaringen uitwisselen en elkaar in de toekomst nog makkelijker kunnen vinden. Daarnaast agendeert Club Support onderwerpen die te maken hebben met hun maatschappelijke rol in de gemeente.

Wil jij het sportcafé ook eens bij jouw vereniging organiseren? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Update coronamaatregelen

Tijdens de persconferentie van 14 september jl. gaven minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge versoepelingen aan, die gelden vanaf 25 september. Echter, voor sport betekende de verruiming en de daarbij behorende maatregelen niet in alle gevallen praktisch gezien goed uit te werken. En dan met name in en rondom de sportkantines. Het kabinet heeft mede op aandringen van het NOC*NSF, de sport en de Tweede Kamer een aantal aanpassingen gedaan.

Hieronder eerst de formele richtlijnen van het Kabinet voor de interpretatie van de maatregelen en de moties zoals die in de Tweede Kamer vorige week donderdag zijn aangenomen. Daarna de tekst zoals deze in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport in het protocol (zie link onderaan) voor sportverenigingen en beheerders hierop is aangepast.

Wij gaan ervan uit dat dit de meeste vragen weg zal nemen. De richtlijnen geven echter redelijk wat ruimte voor interpretatie van de sector. De nadrukkelijke oproep is dan ook om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal en dat we op een aangename manier onze sport kunnen blijven beoefenen.

De aanpassingen i.c. formele richtlijnen

 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

                  o    Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
                  o    De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen
                        toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
                  o    Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze
                        dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden
                        inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.
 • Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

                 o    Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt
                       voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
                 o    Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is
                       van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie
                       gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
                 o    De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt
                       (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande
                       voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat:

 • indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;
 • indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

Voor sporttoernooien geldt dat:

 • als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.

Informatie
Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

LET OP! De informatie op deze pagina betreft de op dit moment geldende regels, dus (nog) niet die vanaf de 25 september.

Veilig sportklimaat

Als sportclub wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen en met plezier sporten. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen, te voorkomen en dat je voorbereid bent om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt. Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen.

Download ons document ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ over grensoverschrijdend gedrag. Hierin vind je een stappenplan voor maatregelen om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren en voorbeelden die je kunt opnemen in jouw verenigingsbeleid. Je kunt de informatie natuurlijk aanpassen naar je eigen clubwensen.

We hopen dat je met deze informatie aan de slag gaat, zodat alle Ridderkerkers in een veilige omgeving kunnen sporten. Schroom niet om je eigen inbreng te leveren, ervaringen te delen en vragen te stellen als zaken niet duidelijk zijn.

Succes!

Taakie

Simpel en snel een vrijwilliger vinden voor de juiste taak of functie binnen de vereniging. Bekijk de website voor meer informatie!

Training vier inzichten

Training vier inzichten in het trainerschap positief ervaren door trainers OKK:

Geschreven door Heleen Bervoets van OKK

In de aanloop naar het Lokaal Sportakkoord was een van de ideeën het opzetten van een laagdrempelige cursus voor (on)gediplomeerde trainers die toch wat meer handvatten willen hebben om hun les te verzorgen. Ongeacht welke sport.

De training vier inzichten in het trainerschap die vanuit de services van het Lokaal Sportakkoord wordt aangeboden leek hierbij aan te sluiten. Geen maandenlange cursus met examen, maar wél wat inzichten in het geven van trainingen. Op maandag 7 juni jl. konden we inloggen in de Zoommeeting van docent Randy Rijke voor de online scholing “Vier inzichten over trainerschap”.

De deelneemsters waren allemaal trainers van de gymnastiekvereniging OKK Ridderkerk, aangevuld met Carolien Poldervaart (verenigingsondersteuner bij Facet Club Support in Ridderkerk). In drie uur tijd hebben we theorie geleerd, filmpjes bekeken, praktijkvoorbeelden besproken en tips en oplossingen gezocht en gevonden.

Positief coachen is het belangrijkste. Probeer eens een training te geven en vermijd het woordje ‘NIET’: “Dat doe je niet goed” wordt dan “Hoe denk je dat het beter kan?”. De boodschap is hetzelfde, maar hoeveel positiever klinkt de tweede? Zeker weten dat je pupil de volgende poging beter doet én het plezier in de trainingen behoudt.

Om 22.00 uur hebben we de workshop afgesloten. Omdat het een erkende scholing was, hebben onze trainers ook nog eens vier punten behaald, die noodzakelijk zijn om hun KNGU-licenties te verlengen. Over win-win situaties gesproken!

Ik wil aanraden om de scholing nóg een keer te geven en hopelijk kunnen er dan ook andere verenigingen uit Ridderkerk meedoen, dat zou echt van meerwaarde zijn. Het is makkelijk, toegankelijk, laagdrempelig, maar ontzettend educatief!

Heleen Bervoets – OKK Ridderkerk

Aankomende trainingen

Oldstars sport opstarten voor 3,4 miljoen ouderen in 2020:

De vergrijzing van de totale bevolking neemt toe in Nederland. Als sportvereniging moet je hier van profiteren. Heb jij senioren aanbod in jouw club of wil je dit graag opstarten en wil je graag meer weten over het geven van trainingen? Geef je dan snel op voor de cursus Oldstars!

Bij voldoende interesse kunnen we de training zo snel mogelijk aanbieden en kan jij misschien jouw (nieuw opgestarte) aanbod wel presenteren op de senioren sport open dag.

Omschrijving cursus:

Deze opstartcursus is geschikt voor een ieder die belangstelling heeft om een OldStars-sportvariant op te gaan starten en/of opgestart is. De cursus wordt aangeboden door ervaren docenten uit de sportwereld, in samenwerking met het ASM.

Deze opstartcursus is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Het doel ervan is om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken om ouderen op een verantwoorde wijze ouderen via OldStars sporten in beweging te brengen.

Met behulp van deze opstartcursus heb je beter inzicht in wat verantwoord bewegen is bij OldStars Sport. Door beweegvormen en spelvormen aan de training toe te voegen, bereik je dat iedereen met nog meer plezier meedoet aan de oefenvormen, op zijn of haar eigen niveau. De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en gedemonstreerd.

Gratis 1 jaar de Taakie app bij deelname aan de training vrijwilligers management:

Taakie is een digitale assistent vrijwilligerszaken, die het werven van vrijwilligers makkelijker en leuker maakt! Klik hier voor meer informatie.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Met enigszins absurde oefeningen en creatief denken, ga je met een vernieuwde blik kijken naar vrijwilligersmanagement. En ga je direct keuzes maken én aan de slag voor jouw eigen vereniging.

Geef jij je op voor deze cursus? Dan ontvang je vanuit het Lokaal Sport akkoord een jaar gratis de Taakie App. Weet jij al wat de Taakie app inhoudt?

Volg de e-learning Verantwoord alcohol schenken 

De sportkantines mogen hun deuren weer openen! Ga samen met het barpersoneel aan de slag met de gratis e-learning Verantwoord alcohol schenken en kom goed beslagen ten ijs. In drie online modules, afgesloten door een toets, leer je welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties en hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan minderjarigen of dronken personen. De e-learning is in samenwerking met NOC*NSF, VWS en drie andere branches speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers/medewerkers van sportkantines.

Volg de e-learning Pesten

Coach of vrijwilliger bij een sportvereniging? Jij speelt ook een rol in de ontwikkeling van jonge sporters. Het voorkomen van pesten hoort daar ook bij. Leer pesten herkennen met de gratis e-learning pesten.

Melvin Wind en Carolien Poldervaart

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze verenigingsondersteuners!

Mail Club Support of bel Melvin via 06 – 21 50 93 82 of Carolien via 06 – 34 11 77 42.