Project 0180

Voor kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben is er Project 0180.
Dit project biedt weerbaarheidstraining voor degenen die dit nodig hebben. We werken in kleine groepen aan aspecten als zelfvertrouwen, zelf oplossend vermogen, discipline, sociale vaardigheden, herkennen van eigen gedragspatronen en maatschappelijk gewenst gedrag.
Dit doen we door een combinatie van coaching en sport aan te bieden. Het project is voor kinderen van 8 tot 16 jaar, waarbij er ook een speciale inloop is voor meiden.

 

Cognitief

We leren de kinderen hoe ze zelf grip kunnen krijgen op hun problemen, zichzelf en hun omgeving leren begrijpen, hun mening durven geven, omgaan met conflicten en kritiek geven en ontvangen.
In een veilige omgeving leren ze samen met andere kinderen emoties te herkennen, te erkennen en te reguleren, hun grenzen kennen en duidelijk aan te geven wat ze wel en niet willen.
Kortom: op het aanleren van nieuw of ander gedrag (denken én doen of laten).

Actief / fysiek

Misschien hebben ze moeite om bij hun gevoel te komen, zijn ze vaak boos of hebben ze moeite om die boosheid onder controle te houden en ga je confrontaties wel of niet uit de weg.
Bewegen is een belangrijke uitlaatklep voor spanningen en emoties. Ze leren bovendien dat ze emotioneel én fysiek meer aan kunnen dan ze denken, waardoor hun zelfvertrouwen en veerkracht toeneemt.

Traject

Na aanmelding nemen wij persoonlijk contact met je op voor een intakegesprek. Hierin bespreken we de beoogde doelen en wensen van jouw kind en 1x per jaar nodigen we jullie uit voor een tussenevaluatie om de voortgang en de nog te leren doelen te bespreken.
Deelname is gratis, maar om een goed resultaat te bereiken is continuïteit wenselijk.

Wanneer
  • Dinsdag (Girls Only 8 tot 12 jaar) van 15:30 tot 16:30 uur
  • Woensdag (8 tot 10 jaar) van 14:30 tot 15:30 uur
  • Woensdag (10 tot 12 jaar) van 15:30 tot 16:30 uur
  • Woensdag (12 tot 16 jaar) van 18:30 tot 19:30 uur

    Let op: in de schoolvakanties is er geen Project 0180.

Locatie

De Loods Ridderkerk
Adres: P.C. Hooftstraat 4a, 2985 BK Ridderkerk