22 april 2024

Tennis

Ridderkerk
Geen evenementen gevonden!

Beweegkriebels

Peuters en kleuters uit Ridderkerk kunnen meedoen met de speelse lessen Beweegkriebels. Tijdens de beweeglessen springen, dansen, rollen en rennen de kinderen en ontdekken spelenderwijs de wereld om hen heen. Ook leren de kleintjes door bewegen wat je met je lichaam kunt doen.

Wanneer

Tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf of op school. Deze lessen, georganiseerd vanuit de Brede School en uitgevoerd door sportstimulering, stimuleren het bewegen van peuters en kleuters en laten kinderen kennis maken met verschillende motorische aspecten die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling!

Feestelijke afsluiting

Als afsluiting van de les(sen) Beweegkriebels organiseren we altijd een feestelijke les in de wijk, waarvoor ook de ouders, opa’s en oma’s worden uitgenodigd. Zo kunnen zij ook kennis maken met de laagdrempelige beweegactiviteiten voor hun kind(eren).

Waarom beweegkriebels?

Beweegkriebels gaat over bewegen met jonge kinderen, een actieve leefstijl en het aanbieden van beweegmogelijkheden. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt al gelegd in de eerste zes maanden van het eerste levensjaar. Door veel en gevarieerd te bewegen, leert een kind vele bewegingen onder de knie te krijgen. Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, voor, achter, links en rechts alleen door ze zich bewegend eigen te maken.

Door mee te doen aan Beweegkriebels legt een kind contact met leeftijdsgenoten. Ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken en teleurstellingen verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter in staat om gezond en evenwichtig op te groeien. Zij hebben relatief minder kans op ongevallen en zullen bij ziekte ook sneller herstellen. Ook zijn zij mentaal sterker. Al met al lopen deze kinderen minder gezondheidsrisico’s.

Doelstelling
  • Jonge kinderen, hun ouders en opa’s en oma’s stimuleren om meer te gaan bewegen.
  • Een actief beweegprogramma voor jonge kinderen ontwikkelen op (school)pleinen.
  • Integratie van bewegen onder schooltijd en na schooltijd.
  • Jonge kinderen laten kennis maken met een gezonde leefstijl.
  • Preventief voorkomen van motorische achterstanden en overgewicht.
  • (School)pleinen per wijk actief inzetten voor beweegactiviteiten onder en na schooltijd.
  • Beweegkriebels informeert, inspireert en maakt iedereen enthousiast!

Terry Wisse

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze combinatiefunctionaris Terry Wisse.

Mail Terry