Geen evenementen gevonden!

Opbouwwerk

Het opbouwwerk is er voor al jouw vragen, ideeën en zorgen met betrekking tot jouw persoonlijke situatie, de buurt en Ridderkerk. De opbouwwerkers bieden ondersteuning en hebben contact met wijk- en bewonersverenigingen, burgerplatforms, gemeente Ridderkerk, politie, woningbouw, scholen, hulpverlening en meer. Als de opbouwwerker jou niet kan helpen, verwijst zij je door naar degene die dat wel kan.

Opbouwwerk is een onderdeel van welzijnswerk, dat zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. Ook is het opbouwwerk verbonden aan het wijkteam waar hulpverlening centraal staat. Het opbouwwerk signaleert, verbindt en begeleidt burgers met een hulpvraag. Het opbouwwerk ondersteunt bijvoorbeeld:

  • Bewoners die actie willen ondernemen over het behoud of aanpakken van de speeltuin;
  • Bewoners die een wijkvereniging willen opzetten;
  • Groepen, zoals de groep dames die de vrouwendag organiseerden in Ridderkerk;
  • En introduceert en begeleidt bewoners die in de hulpverlening zitten of er net uitkomen om een netwerk in de wijk te ontwikkelen.

Vanaf dit jaar heten onze opbouwwerkers Sociaal Makelaars!

Betrokken bij de wijk

Wil je meedenken en praten over de wijk? Dat kan via het wijkoverleg, het wijkspreekuur of de wijkschouw. Bekijk de data en tijden.

Zelf iets organiseren in de wijk

Wil je zelf iets organiseren in de buurt? Dat kan! Er zijn verschillende mogelijkheden en voor de meest voorkomende vragen hebben wij formats gemaakt, zoals hoe betrek je de buurt? Hoe maak je een activiteitenplan of begroting? Moet ik een vergunning aanvragen? Deze formats zijn op te vragen bij de opbouwwerkers. Als je zelf iets wil organiseren, maar je weet nog niet hoe je dit moet aanpakken, dan kan het opbouwwerk je hierin ondersteunen. Denk hierbij aan het volgende:

  • Je hebt een idee maar weet nog niet hoe je het aan moet pakken. In dit geval ben je welkom bij de opbouwwerker. Samen bekijken we wie er bij betrokken moet worden en welke stappen er gezet moeten worden. Het blijft altijd jouw idee en het opbouwwerk voegt daar haar kennis en ervaring aan toe.
  • Wanneer je een idee voor wijk hebt maar nog geld nodig hebt, is er per wijk een wijkbudget beschikbaar. Wijkideeteams, bestaande uit mede wijkbewoners, beheren dit wijkbudget. Via hun website of een contactpersoon kun je een aanvraag doen en jouw plan kort uitleggen.

Onderzoeken, stimuleren en aanpakken

Jaarlijks organiseert het opbouwwerk verschillende mogelijkheden voor inwoners om hun adviezen en zorgen te uiten aan wijkpartners. Een bekende en zichtbare vorm is de ‘Buurtent’ waarin het opbouwwerk, samen met wijkpartners, omwonenden uitnodigt om zich uit te spreken over wat er leeft. De buurtent wordt meerdere keren per jaar in een wijk georganiseerd.

Quickscan

Het opbouwwerk stelt samen met bewoners en partners een quickscan op die als een spreekwoordelijke thermometer van de wijk geldt. Het gaat om de hoe de mensen met elkaar in contact komen en met elkaar omgaan, maar ook hoe publieke ruimte beschikbaar wordt gesteld en wordt benut. Deze quickscan wordt jaarlijks aangevuld en bijgesteld.

Wijkplannen

Het opbouwwerk stimuleert en betrekt bewoners bij het opstellen van wijkplannen. De wijkplannen worden geschreven door een werkgroep waar het opbouwwerk, Wooncompas, politie en de gemeente Ridderkerk deel van uit maken. De looptijd van wijkplannen is 8 tot 10 jaar. De wijkplannen hebben ieder een afgestemd programma van concrete acties die aandachtspunten in de wijk aanpakken.

Ondersteuning

Daar waar het belang van burgers of het samenleven in de knel komt, ondersteunt het opbouwwerk de burger in het vinden van de juiste gesprekspartner. Regelmatig gaan we samen met jou als bewoner aan de slag om je doel te bereiken.

Bewoners die elkaar helpen

Inwoners van Ridderkerk helpen elkaar vaak zonder tussenkomst van een ander, bijvoorbeeld met de boodschappen, het uitlenen van tuingereedschap of een ritje naar de dokter. Uiteraard kun ook langdurige hulp bieden wanneer het iemand zelf niet meer lukt.

Onderlinge verbanden stimuleren

Het opbouwwerk stimuleert, waar mogelijk, onderlinge verbanden. Vandaag de dag zijn er veel hulpmiddelen om onderling contact te stimuleren en onderhouden, van WhatsApp en Facebook tot nextdoor, peerby, buurtapp en meer. Wanneer je dit wel in je buurt wil, maar je niet weet waar je moet beginnen, helpt het opbouwwerk je graag met de start!

We leren je graag kennen!

Het opbouwwerk wordt graag opgenomen in de buurtnetwerken van bewoners om signalen op te pikken en om zo makkelijk mogelijk bereikbaar te zijn voor bewoners. Het opbouwwerk is als betrokkene in het wijkteam (hulpverlening) en het leefbaarheidsteam (samenleven en omgeving) een laagdrempelige adviseur of link naar het juiste loket.

Ik heb een vraag!

Niets is te gek! Geen vraag is te klein of te groot. Het opbouwwerk werkt vanuit het idee dat iedereen een antwoord verdient. De opbouwwerkers kunnen niet altijd jouw vraag beantwoorden, maar kennen vaak wel degene die dat wel kan. App, mail, bel het opbouwwerk voor een directe vraag of een afspraak.

Bolnes/Slikkerveer
Eveline Freling
06 – 526 162 30

Centrum/Oost/West
Sandra van Marion
06 – 502 855 98

Drievliet-’t Zand, Rijsoord, Oostendam
Rene Belder
06 – 119 119 49

Meer informatie

Neem contact op met de sociaal werker van uw wijk!

Bolnes/Slikkerveer
Eveline Freling
06 – 526 162 30

Centrum/Oost/West
Sandra van Marion
06 – 502 855 98

Drievliet-’t Zand, Rijsoord, Oostendam
Rene Belder
06 – 119 119 49