27 mei 2024

Tennis

Ridderkerk
Geen evenementen gevonden!

Sociaal makelaars

De sociaal makelaars zijn er voor al jouw vragen, ideeën en zorgen met betrekking tot jouw persoonlijke situatie, de buurt en Ridderkerk. De sociaal makelaars bieden ondersteuning en hebben contact met wijk- en bewonersverenigingen, burgerplatforms, gemeente Ridderkerk, politie, woningbouw, scholen, hulpverlening en meer. Als de sociaal makelaar jou niet kan helpen, verwijst zij je door naar degene die dat wel kan.

De sociaal makelaars zijn een onderdeel van welzijnswerk, dat zich richt op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. Ook zijn de sociaal makelaars verbonden aan het wijkteam waar hulpverlening centraal staat. De sociaal makelaars signaleren, verbinden en begeleiden burgers met een hulpvraag. De sociaal makelaars ondersteunen bijvoorbeeld:

  • Bewoners die actie willen ondernemen over het behoud of aanpakken van de speeltuin;
  • Bewoners die een wijkvereniging willen opzetten;
  • Groepen, zoals de groep dames die de vrouwendag organiseerden in Ridderkerk;
  • En introduceert en begeleidt bewoners die in de hulpverlening zitten of er net uitkomen om een netwerk in de wijk te ontwikkelen.
Betrokken bij de wijk

Wil je meedenken en praten over de wijk? Dat kan via overleg met de Sociaal Makelaars en in een aantal wijken via het wijkoverleg. Loop zonder afspraak binnen bij onze inloopspreekuren. Bekijk de data en tijden.

Zelf iets organiseren in de wijk

Wil je zelf iets organiseren in de buurt? Dat kan! Er zijn verschillende mogelijkheden en voor de meest voorkomende vragen hebben wij formats gemaakt, zoals hoe betrek je de buurt? Hoe maak je een activiteitenplan of begroting? Moet ik een vergunning aanvragen? Deze formats zijn op te vragen bij de sociaal makelaars. Als je zelf iets wil organiseren, maar je weet nog niet hoe je dit moet aanpakken, dan kan de sociaal makelaar je hierin ondersteunen. Denk hierbij aan het volgende:

  • Je hebt een idee maar weet nog niet hoe je het aan moet pakken. In dit geval ben je welkom bij de sociaal makelaar. Samen bekijken we wie er bij betrokken moet worden en welke stappen er gezet moeten worden. Het blijft altijd jouw idee en de sociaal makelaar voegt daar haar kennis en ervaring aan toe.
  • Wanneer je een idee voor wijk hebt maar nog geld nodig hebt, is er per wijk een wijkbudget beschikbaar. Wijkideeteams, bestaande uit mede wijkbewoners, beheren dit wijkbudget. Via hun website of een contactpersoon kun je een aanvraag doen en jouw plan kort uitleggen.

Onderzoeken, stimuleren en aanpakken

Jaarlijks organiseren de sociaal makelaars verschillende mogelijkheden voor inwoners om hun adviezen en zorgen te uiten aan wijkpartners. Een bekende en zichtbare vorm is de ‘Buurtent’ waarin de sociaal makelaars, samen met wijkpartners, omwonenden uitnodigt om zich uit te spreken over wat er leeft. De buurtent wordt meerdere keren per jaar in een wijk georganiseerd.

Quickscan

De sociaal makelaars stelt samen met bewoners en partners een quickscan op die als een spreekwoordelijke thermometer van de wijk geldt. Het gaat om de hoe de mensen met elkaar in contact komen en met elkaar omgaan, maar ook hoe publieke ruimte beschikbaar wordt gesteld en wordt benut. Deze quickscan wordt jaarlijks aangevuld en bijgesteld.

Wijkplannen

De sociaal makelaars stimuleren en betrekken bewoners bij het opstellen van wijkplannen. De wijkplannen worden geschreven door een werkgroep waar het opbouwwerk, Wooncompas, politie en de gemeente Ridderkerk deel van uit maken. De looptijd van wijkplannen is 8 tot 10 jaar. De wijkplannen hebben ieder een afgestemd programma van concrete acties die aandachtspunten in de wijk aanpakken.

Ondersteuning

Daar waar het belang van burgers of het samenleven in de knel komt, ondersteunen de sociaal makelaars de burger in het vinden van de juiste gesprekspartner. Regelmatig gaan we samen met jou als bewoner aan de slag om je doel te bereiken.

Bewoners die elkaar helpen

Inwoners van Ridderkerk helpen elkaar vaak zonder tussenkomst van een ander, bijvoorbeeld met de boodschappen, het uitlenen van tuingereedschap of een ritje naar de dokter. Uiteraard kun ook langdurige hulp bieden wanneer het iemand zelf niet meer lukt.

Onderlinge verbanden stimuleren

De sociaal makelaars stimuleren, waar mogelijk, onderlinge verbanden. Vandaag de dag zijn er veel hulpmiddelen om onderling contact te stimuleren en onderhouden, van WhatsApp en Facebook tot nextdoor, peerby, buurtapp en meer. Wanneer je dit wel in je buurt wil, maar je niet weet waar je moet beginnen, helpen de sociaal makelaars je graag met de start!

We leren je graag kennen!

De sociaal makelaars worden graag opgenomen in de buurtnetwerken van bewoners om signalen op te pikken en om zo makkelijk mogelijk bereikbaar te zijn voor bewoners. Het opbouwwerk is als betrokkene in het wijkteam (hulpverlening) en het leefbaarheidsteam (samenleven en omgeving) een laagdrempelige adviseur of link naar het juiste loket.

Ik heb een vraag!

Niets is te gek! Geen vraag is te klein of te groot. De sociaal makelaars werken vanuit het idee dat iedereen een antwoord verdient. De sociaal makelaars kunnen niet altijd jouw vraag beantwoorden, maar kennen vaak wel degene die dat wel kan. App, mail, bel de sociaal makelaar voor een directe vraag of een afspraak.

Bolnes/Slikkerveer/Oost
Eveline Freling
06 – 526 162 30

Centrum/West
Yolanda Hekkert
06 – 283 476 06

Drievliet-’t Zand/Rijsoord/Oostendam
Suat Tas
06 – 340 871 57

Neem contact op met de Sociaal Makelaars

Zie je een kans? Ben je benieuwd naar activiteiten? Heb je een
leuk idee, of mis je juist iets? Laat het ons weten!

Het is jouw wijk, dus jij mag het zeggen!

"*" geeft vereiste velden aan

Voorwaarden & privacy:*

Meer informatie

Neem contact op met de sociaal makelaar van uw wijk!

Bolnes/Slikkerveer/Oost
Eveline Freling
06 – 526 162 30

Drievliet-’t Zand/Rijsoord/Oostendam
Suat Tas
06 – 340 871 57

Centrum/West
Yolanda Hekkert
06 – 283 476 06

Bekijk de folder

Klik op het plaatje en download de folder.