Over ons

Woont u in Ridderkerk en wilt u graag anderen ontmoeten, uw vrije tijd zinvol besteden, activiteiten ondernemen of heeft u hulp of ondersteuning nodig? Wij helpen u graag!

Dé welzijnsstichting in de gemeente Ridderkerk

Facet Ridderkerk is dé welzijnsstichting in de gemeente Ridderkerk. We bieden diensten aan voor de inwoners van Ridderkerk van 0 tot 100+ jaar. We ondersteunen en versterken de kracht van de burger en de samenleving, zodat iedereen met zijn eigen talenten mee kan doen. Iedereen kan bij ons terecht voor diverse welzijns- en sportactiviteiten, zoals mantelzorgondersteuning (Facet Mantelzorg), vrijwilligersondersteuning (Facet Vrijwilligerssteunpunt), service- en gemaksdiensten, ouderenadvisering, de formulierenbrigade, opbouwwerk, Buurtbemiddeling, de Brede School, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen, sportstimulering, De Loods en sociaal beheer.

Onze doelgroepen

Facet Ridderkerk organiseert activiteiten voor en biedt ondersteuning aan alle Ridderkerkers, zoals ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uw vraag of idee is altijd ons uitgangspunt.

Onze missie

Wij bieden welzijn en beweging in Ridderkerk. Wij versterken de kracht in de samenleving en verbinden deze kracht aan alle Ridderkerkers (die het nodig hebben), om mee te kunnen doen in de samenleving. Dit doen wij door:

  • aanwezig en betrokken te zijn, daar waar we het meest van meerwaarde zijn.
    te luisteren naar de vraag.
  • mee te denken bij het vinden van de (niet) alledaagse antwoorden op vragen.
    het op de vraag, daadkrachtig verbinden van preventieve oplossingen als het gaat om: elkaar ontmoeten, een gezonde en vitale levensstijl en meedoen in de samenleving.

Wij zijn duidelijk herkenbaar en staan bekend als een betrouwbare partner voor Ridderkerkers, ketenpartners en opdrachtgevers.

Onze visie

Wij verbinden mensen met elkaar, met als doel dat er een zorgzame en betrokken samenleving ontstaat. Een samenleving waar Ridderkerkers zolang als mogelijk naar eigen wens en vermogen en in vitaliteit aan deel kunnen nemen.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen iets kan bijdragen aan de samenleving. Wij vertrouwen daarom op de kracht van inwoners en vrijwilligers. We stimuleren en motiveren vrijwillige inzet voor Ridderkerk, zowel in de samenleving als binnen onze eigen organisatie.

In ons werken zijn we betrokken, professioneel en resultaatgericht. We staan voor de kwaliteit van het werk en wat wij doen levert zichtbare resultaten op. We sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen en wij ondersteunen onze professionals, zodat zij met hun deskundigheid een wezenlijk verschil kunnen maken.

Waar vindt u ons?

Wij zijn aanwezig in heel Ridderkerk. U vindt ons in wijkgebouwen, op scholen, sportpleinen, sozen en op straat. Heeft u een idee, een vraag of heeft u hulp nodig? Laat het ons weten, wij kijken graag naar de mogelijkheden en ondersteunen u hierbij. Hebben wij geen antwoord op uw vraag? Dan verwijzen we u door naar één van onze partners uit ons netwerk.

Onze partners

Wij werken intensief samen met diverse organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, veiligheid, sport en recreatie. Op deze manier geven we, samen met onze partners, invulling aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Ridderkerk. We streven naar een veilige, zorgzame leefomgeving waar Ridderkerkers zo lang als mogelijk in vitaliteit aan bij kunnen dragen. We zijn er van overtuigd dat iedere Ridderkerker iets kan bijdragen aan de samenleving.

Bezoekadres

Ons kantoor aan de Schoutstraat (Schoutstraat 5, 2981 EZ Ridderkerk) is het klantcontactcentrum en informatiepunt. Iedereen kan hier terecht van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wij zijn bereikbaar via 0180 – 432 350 of . Wij hebben ook een kantoor aan de Schoutstraat 1c.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:
Mw. P.W. Croonenberg-Borst (voorzitter)
Mw. H. van Driel
Dhr. W.P. Onderdelinden
Dhr. F.R.N. van der Valk
Dhr. Casper van den Bergh

Jaarverslag

Bekijk ons jaarverslag van 2021.

Bekijk ons publiek jaarverslag van 2020. 

Bekijk ons jaarverslag van 2020.

Bekijk ons jaarverslag van 2019.

Bekijk onze jaarrekening van 2019.

Bekijk ons jaarverslag van 2018.