Over ons

Woont u in Ridderkerk en wilt u graag anderen ontmoeten, uw vrije tijd zinvol besteden, activiteiten ondernemen of heeft u hulp of ondersteuning nodig? Wij helpen u graag!

Dé welzijnsstichting in de gemeente Ridderkerk

Facet Ridderkerk is dé welzijnsstichting in de gemeente Ridderkerk. We bieden diensten aan voor de inwoners van Ridderkerk van 0 tot 100+ jaar. We ondersteunen en versterken de kracht van de burger en de samenleving, zodat iedereen met zijn eigen talenten mee kan doen. Iedereen kan bij ons terecht voor diverse welzijns- en sportactiviteiten, zoals mantelzorgondersteuning (Facet Mantelzorg), vrijwilligersondersteuning (Facet Vrijwilligerssteunpunt), service- en gemaksdiensten, ouderenadvisering, de formulierenbrigade, sociaal makelaars, Buurtbemiddeling, de Brede School, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen, sportstimulering, De Loods en sociaal beheer.

Onze doelgroepen

Facet Ridderkerk organiseert activiteiten voor en biedt ondersteuning aan alle Ridderkerkers, zoals ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uw vraag of idee is altijd ons uitgangspunt.

Onze missie

Wij zijn dé welzijnsorganisatie van Ridderkerk en bieden de unieke combinatie van welzijn, sport en sociaal beheer. Bij ons komen expertise en daadkracht samen in het werken aan maatschappelijke opgaven. Wij versterken de samenhang in Ridderkerk en dragen bij aan een betrokken, leefbare en zorgzame samenleving.

Onze visie

Wij ondersteunen, verbinden en activeren inwoners en stimuleren hun inzet voor de leefbaarheid van Ridderkerk, dit doen wij samen met de gemeente Ridderkerk, onze netwerkpartners en inwoners. Onze preventieve aanpak leidt tot toename van weerbaarheid en wendbaarheid. Facet helpt de cultuur te versterken waarin investeren in welzijn en beweging de normaalste zaak is, iedere burger van Ridderkerk is bekend met of maakt gebruik van de diensten van Facet.

Waar vindt u ons?

Wij zijn aanwezig in heel Ridderkerk. U vindt ons in wijkgebouwen, op scholen, sportpleinen, sozen en op straat. Heeft u een idee, een vraag of heeft u hulp nodig? Laat het ons weten, wij kijken graag naar de mogelijkheden en ondersteunen u hierbij. Hebben wij geen antwoord op uw vraag? Dan verwijzen we u door naar één van onze partners uit ons netwerk.

Onze partners

Wij werken intensief samen met diverse organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, veiligheid, sport en recreatie. Op deze manier geven we, samen met onze partners, invulling aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Ridderkerk. We streven naar een veilige, zorgzame leefomgeving waar Ridderkerkers zo lang als mogelijk in vitaliteit aan bij kunnen dragen. We zijn er van overtuigd dat iedere Ridderkerker iets kan bijdragen aan de samenleving.

Bezoekadres

Ons kantoor aan de Schoutstraat (Schoutstraat 5, 2981 EZ Ridderkerk) is het klantcontactcentrum en informatiepunt. Iedereen kan hier terecht van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wij zijn bereikbaar via 0180 – 432 350 of . Wij hebben ook een kantoor aan de Schoutstraat 1c.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit:
Mw. P.W. Croonenberg-Borst (voorzitter)
Mw. H. van Driel
Dhr. W.P. Onderdelinden
Dhr. F.R.N. van der Valk
Dhr. Casper van den Bergh

Jaarverslag

Bekijk ons jaarverslag van 2021.

Bekijk ons publiek jaarverslag van 2020. 

Bekijk ons jaarverslag van 2020.

Bekijk ons jaarverslag van 2019.

Bekijk onze jaarrekening van 2019.

Bekijk ons jaarverslag van 2018.