Facet Ridderkerk, dé welzijnsorganisatie van Ridderkerk

Vanaf 1 januari 2018 kent u Welzijn Ridderkerk. De afgelopen maanden is de organisatie druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe naam en huisstijl. Via deze weg willen u graag informeren dat Welzijn Ridderkerk per 1 juli 2018 verder gaat onder de nieuwe naam: Facet Ridderkerk.

Waarom Facet Ridderkerk?
Het woord facet wordt gebruikt om aan te geven dat ergens meerdere kanten aan zitten. De samenleving, het leven of een bepaalde situatie bestaat uit meerdere facetten. Als organisatie staat Facet Ridderkerk midden in de samenleving en ondersteunt burgers bij verschillende facetten van hun leven.

Waarvoor kunt u bij Facet Ridderkerk terecht?
Facet Ridderkerk is dé welzijnsorganisatie van Ridderkerk. Het doel is om samen met de burgers van Ridderkerk en maatschappelijke ketenpartners een bijdrage te leveren aan een betrokken en prettige samenleving.
Iedereen kan bij Facet Ridderkerk terecht voor service- en gemaksdiensten, buurtbemiddeling, sociaal beheer, sportstimulering, opbouwwerk, stages, sociale makelaars, Brede School activiteiten, mantelzorgondersteuning (Karaat Mantelzorg), evenementen, bijeenkomsten en feesten in De Loods, seniorensport, beweegzorgarrangementen, vrijwilligerssteunpunt, jongerenwerk, ouderenadvisering, de formulierenbrigade en meer.

Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Sportlaan 8-10. U bent ook van harte welkom bij het klantcontactcentrum aan de Schoutstraat 5. We zijn telefonisch te bereiken via 0180 – 763 980 (Sportlaan) en 0180 – 432 350 (Schoutstraat) en per e-mail via , of bezoek onze website www.facetridderkerk.nl.

Raad van toezicht
Naast een nieuwe naam is er ook een nieuwe raad van toezicht. Vanaf 1 januari 2018 is de raad van toezicht gestart met twee vaste leden en drie tijdelijke leden. In de afgelopen maanden heeft er een wervingsprocedure plaatsgevonden voor de nieuwe leden en de voorzitter van de raad van toezicht. De nieuwe leden van de raad van toezicht zijn: Ella Croonenberg (voorzitter), Freek van der Valk en Rita van Driel. Samen met de eerder aangestelde leden, Heleen van den Berg en Wim Onderdelinden, maken zij de raad van toezicht compleet.

Repair Café Ridderkerk

Repair Café Ridderkerk

Repair Café Ridderkerk Zaterdag 25 mei van 9:30 – 12:00 uur is het Repair Café Ridderkerk weer geopend. Heeft u...