Online training Diversiteit en gespreksvoering

Online training Diversiteit en gespreksvoering

Voor vrijwilligers die als buddy, maatje, taalcoach of begeleider van vluchtelingen in Ridderkerk werken, organiseert Facet Vrijwilligerssteunpunt de training Diversiteit en gespreksvoering. Interculturele communicatie en gesprekstechnieken staan centraal. De training bestaat uit 2 bijeenkomsten die online plaatsvinden op woensdag 9 en 16 december van 19.30 uur tot 22.00 uur. De training is opgezet in samenspraak met de Stg. Integratie Ridderkerk en wordt verzorgd door het trainingsbureau van Vluchtelingenwerk. De inhoud van de training:

Bijeenkomst 1: Interculturele communicatie

  • – hoe kan je omgaan met cultuurverschillen
  • – wat zijn kenmerken in het omgaan met mensen met een trauma, hoe ga je daarmee om?
  • – welke rol heb je als vrijwilliger?
  • – sturen op zelfredzaamheid

Bijeenkomst 2: Gespreksvoering

  • – manieren van gesprekken voeren
  • – stellen van vragen
  • – werken met tolken

Naast de theorie zijn er interactieve oefenvormen en is er ruimte voor vragen.

Om deel te kunnen nemen is een laptop, PC of tablet met camera, geluid en een goede internet verbinding vereist. Er is beperkt plaats.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 december bij het Facet Vrijwilligerssteunpunt, via of 0180 430 440. Inschrijven kan ook via de Vrijwilligersacademie.

Datum

09 december 2020

Tijd

19:30 - 22:00
QR Code

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *