Netwerk-inspiratieavond voor vrijwilligersorganisaties

‘Meer vuur in je bestuur, over kwaliteit en continuïteit van besturen’

Woensdag 14 november organiseert Facet Vrijwilligerssteunpunt van 17.30 tot 21.30 uur een bestuursmeeting voor vrijwilligersorganisaties in het Máximacollege, Margriete van Comenestraat 4. Laat je informeren, inspireren en ontmoet anderen!

Programma

17.30 uur      : zaal open en aanvang lopend buffet, bijkletsen en netwerken

18.30 uur      : welkom en introductie door Facet Vrijwilligerssteunpunt

18.45 uur      : Inspiratiesessie ‘Meer vuur in je bestuur, over kwaliteit en continuïteit van besturen’ door bestuursadviseur en trainer Frank Hoes.

Frank neem je mee in bewust worden van je persoonlijke bestuursstijl, nieuwe vormen van besturen, overleggen en organiseren, je bestuursstijl verbreden en in je kracht komen als bestuurder. Met items als van doe- naar beleidsbestuur, omgaan met langsprekers, werven van bestuursleden, rol van de voorzitter en de kracht van de groep. Frank Hoes coacht, traint en adviseert directeuren, bestuurders, managers en adviseurs in de (semi-) publieke sector. Kernwoorden van zijn werk zijn leiderschap, innovatie en organisatie-ontwikkeling.

19.45 uur      : Start workshops

  1. Krachtig besturen door Frank Hoes

De vijf onderwerpen uit de inspiratiesessie worden verder uitgewerkt. Met praktische tips, een instrument en oefeningen komen o.a. inhoud en proces van een vergadering en bestuursevaluatie aan de orde. Ontdek de kracht van uw bestuur! Zie ook www.frankhoes.nl .

  1. Verjonging = verandering door Annet Schipper

Hoe verjong ik mijn bestuur: door de vergrijzing een actueel en nijpende vraag! Waar en hoe kunt u jonge(re) bestuursleden vinden? Wat is er nodig om uw bestuur/organisatie voor hen aantrekkelijk te maken? Annet Schipper is Cultuurscout en heeft veel kennis en ervaring met het ondersteunen van besturen. Als (oud-) projectleider van De Board werkte ze aan de diversiteit van besturen. Bij Vrouwen in de Lift begeleidt ze als loopbaancoach vrouwen naar een betaalde baan of eigen bedrijf.

20.45 uur      : Einde workshops en afsluiting met borrel

21.30 uur      : Einde avond

Deelnemen?

Deelname is gratis, opgeven kan via of telefonisch bij het Vrijwilligerssteunpunt. Geef aan welke workshop u wilt volgen en ook uw 2e keus (voor het geval de workshop van uw keuze al vol zit).

Voor nadere vragen en contact:

Facet Vrijwilligerssteunpunt, Schoutstraat 5, Ridderkerk, tel. 0180 – 430440,

Datum

14 november 2018

Kosten

Gratis
QR Code