Maak jouw vrijwilligersorganisatie veiliger

Online bijeenkomst ‘Maak je vrijwilligersorganisatie en geloofsgemeenschap veiliger’

Facet Vrijwilligerssteunpunt organiseert samen met de expert Sociale Veiligheid van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) en de preventiemedewerker van het kerkelijk Meldpunt Misbruik op maandag 26 oktober van 19.30 tot 21.15 uur een online bijeenkomst over Sociale Veiligheid binnen het vrijwilligerswerk.

De bijeenkomst is met name gericht op vrijwilligersorganisaties, kerken en andere geloofsgemeenschappen om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Denk aan seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, contactpersonen en coördinatoren vrijwilligerswerk van vrijwilligersorganisaties (niet- sportverenigingen) en kerken/moskee.

Als vrijwilligersorganisatie werk je vaak met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zowel deze groepen als voor de vrijwilligers zelf moet de omgeving veilig zijn. Een goed beleid hiervoor valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en raden van kerk of moskee.

Tijdens de bijeenkomst wordt aangegeven wat Sociale Veiligheid inhoudt en concrete handvatten gegeven om hier binnen de vrijwilligersorganisatie of kerk/moskee mee aan de slag te gaan. Wat is grensoverschrijdend gedrag, wat is preventief beleid en hoe kan je dat vorm geven, ook de regeling gratis digitale VOG en aanvragen via E-herkenning komen aan de orde.

De bijeenkomst bestaat uit twee delen: Carin van der Hor, trainer en expert bij het NOV geeft een presentatie over Sociale Veiligheid en preventief beleid in het vrijwilligerswerk.

Ineke van Dongen, communicatieadviseur en preventiemedewerker bij het kerkelijk Meldpunt Misbruik bespreekt hoe je binnen de geloofsgemeenschap kan werken aan sociale veiligheid. Het stappenplan ‘Een veilige kerk’ , gedragscode en vertrouwenspersoon komen aan de orde. De deelnemers ontvangen na afloop praktische materialen om binnen hun organisatie of geloofsgemeenschap aan de slag te gaan.

Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij het Vrijwilligerssteunpunt via (met vermelding van naam organisatie, contactpersoon en telefoonnummer) of 0180 – 432 350. Let op: het aantal plaatsen is beperkt. Na bevestiging krijgen deelnemers een link om deel te nemen.

Datum

26 oktober 2020

Tijd

19:30 - 21:15

Locatie

Wijkcentrum West
Boksdoornstraat 80, Ridderkerk
QR Code