Maak jouw vrijwilligersorganisatie veiliger

‘Maak jouw vrijwilligersorganisatie of kerk veiliger’

Woensdag 7 oktober a.s. van 19.30 uur tot 21.45 uur

Facet Vrijwilligerssteunpunt organiseert samen met de expert Sociale Veiligheid van het NOV en de preventiemedewerker van het kerkelijk Meldpunt Misbruik op woensdag 7 oktober een bijeenkomst om het onderwerp Sociale Veiligheid binnen het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. Deze interactieve avond is met name gericht op vrijwilligersorganisaties èn kerken. Hiermee wordt voortgeborduurd op de bijeenkomst van oktober jl. waarbij het accent vooral lag op sportverenigingen.

Als vrijwilligersorganisatie werk je vaak met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zowel deze groepen als voor de vrijwilligers zelf moet de omgeving veilig zijn. Een goed beleid hiervoor valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

In deze bijeenkomst geven we aan wat Sociale Veiligheid inhoudt en we geven informatie en concrete handvatten om hier binnen jouw organisatie mee aan de slag te gaan. Aan de orde komen voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, wat preventief beleid is, hoe je dat vorm kan geven, de regeling gratis digitale VOG en aanvragen via E-herkenning.

Voor wie?

Voor bestuursleden, contactpersonen en coördinatoren vrijwilligerswerk van vrijwilligersorganisaties (niet- sportverenigingen) en kerken.

Programma:

Na een algemene presentatie over Sociale Veiligheid in het vrijwilligerswerk is er keuze uit twee workshops; één gericht op de kerken en één voor overige vrijwilligersorganisaties. Na de workshop ontvang je een mapje met bruikbare materialen zoals een stappenplan en voorbeeld gedragscode. We sluiten af met een drankje.

19.15 uur                    Inloop met koffie/thee
19.30 uur                    Welkom door Facet Vrijwilligerssteunpunt
19.35 uur                    Presentatie ‘Sociale veiligheid’ door Carin van der Hor, trainer en expert Sociale Veiligheid NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
20.20 uur                    Korte pauze
20.35 uur                    Workshopronde
21.30 – 22.00 uur       Drankje en napraten

Workshops:

  1. ‘Een sociaal veilig klimaat’ door Carin van der Hor (trainer en expert Sociale Veiligheid NOV ).

Carin gaat verder in op grensoverschrijdend en lastig gedrag. Hoe dit te herkennen en bespreekbaar te maken. Aan de hand van een risico inventarisatie/ casus gaan we interactief hiermee aan de slag.

  1. Een veilige kerk’ door Ineke van Dongen (communicatieadviseur en preventiemedewerker Meldpunt Misbruik).

De kerk wil een veilige plek zijn voor iedereen: voor kinderen, ouderen, mensen met een beperking of in kwetsbare afhankelijkheidssituaties. Hoe kan je binnen de kerk werken aan sociale veiligheid? Aan de hand van een casus gaan we het belang van de gedragscode ontdekken.
De gedragscode is onderdeel van het Stappenplan ‘Een veilige kerk’. We gaan aan de slag met dit preventieplan dat speciaal voor kerken is ontwikkeld. Je krijgt praktische handvatten om ook in jouw gemeente met de zes stappen uit dit plan aan de slag te gaan.

Extra ondersteuning

Vanuit het NOV is op dit thema extra ondersteuning (kosteloos) voor enkele individuele organisaties beschikbaar. Bijvoorbeeld bij het bespreekbaar maken binnen het bestuur, opstellen van preventief beleid of communicatie met de vrijwilligers/achterban. Organisaties die hier interesse voor hebben kunnen zich na de bijeenkomst melden.

Locatie

Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk, 0180 – 763 719

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail via , graag voor 2 oktober, met vermelding van de volgende gegevens:

Naam:                                                            Organisatie:

E-mail:                                                           Telefoonnummer:

Keuze workshop: 1 of 2.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met Junaidah Beun van Facet Vrijwilligerssteunpunt via of 0180 – 430 440.

Datum

07 oktober 2020

Tijd

19:30 - 21:45

Locatie

Wijkcentrum West
Boksdoornstraat 80, Ridderkerk
QR Code