Bijeenkomst Sociale veiligheid en positief verenigingsklimaat

Woensdag 2 oktober organiseren de gemeente Ridderkerk, Facet Vrijwilligerssteunpunt en de Verenigingsondersteuner Sport een bijeenkomst over sociale veiligheid en een positief verenigingsklimaat. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het Gemeentehuis van 18.30 tot 21.30 uur. De avond wordt afgesloten met een gezonde borrel.

Vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen werken vaak met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zwel deze groepen als voor de vrijwilligers zelf, moet een omgeving veilig zijn. Wij vinden een veilig en gezond klimaat belangrijk waar leden, deelnemers, vrijwilligers en bezoekers prettig en met plezier mee kunnen doen bij de club en met activiteiten. 

Over de bijeenkomst

Wethouder Henk van Os zal de bijeenkomst openen en het belang toelichten. In deze bijeenkomst brengen wij het onderwerp onder de aandacht en geven wij informatie en concrete handvatten om hier binnen jouw vereniging en organisatie mee aan de slag te gaan. Naast sociale veiligheid betrekken we ook rook,- alcohol-, en drugsbeleid bij een veilig klimaat.  Aan de orde komen grensoverschrijdend gedrag, preventief beleid, de regeling gratis digitale VOG, E-herkenning, een rookvrij (sport) terrein en alcohol-, en drugsbeleid. Ook worden er drie workshops aangeboden:

  1. ‘Een sociaal veilig klimaat’ door Carin van der Hor (Carin Consulting, Interim Management en Training). Carin gaat verder in op grensoverschrijdend en lastig gedrag. Hoe dit te herkennen en bespreekbaar te maken. Er is een oefening en tips voor preventief beleid.
  2. Een rookvrije (sport) vereniging’ door Terry Wisse ( verenigingsondersteuner Sport Facet Ridderkerk). Met behulp van materiaal van de Hartstichting en een voorbeeld presenteert Terry hoe je een rookvrij terrein, vereniging of voorziening kan realiseren.
  3. ‘Alcohol-, en drugsbeleid’ door Katyana Timmermans ( jongerenwerker Facet Ridderkerk). Waar kan je aan denken bij alcohol en drugsgebruik, welke regels kan stellen en hoe kan je ze handhaven?

Na de workshop ontvang je een mapje met bruikbare materialen zoals een stappenplan en voorbeeld gedragscode.

Aanmelden

Aanmelden kan per e-mail via , graag voor 28 september, met vermelding van de volgende gegevens:

Naam:                                                            Organisatie:

E-mail:                                                           Telefoonnummer:

Keuze workshop: 1, 2 of 3.

Zijn er nog vragen neem dan gerust contact met ons op:

Terry Wisse , Verenigingsondersteuner Sport, , 06 5024 7009

Junaidah Beun, Vrijwilligerssteunpunt, , 0180 430 440

Datum

02 oktober 2019

Kosten

Gratis
QR Code