Coronavirus

Preventieve maatregelen omtrent coronavirus

Laatste update: woensdag 3 februari 2021 om 9.30 uur

Na een periode waarin wij (op afstand) regelmatig op kantoor werkten, werken nu alle medewerkers van Facet vanuit huis. We volgen de maatregelen en het dringende verzoek vanuit de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio Rijnmond / Zuid-Holland-Zuid. Ook hebben we bij Facet maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 2 maart tot nader bericht.

Openstelling kantoor

We streven naar zo veel mogelijk telefonisch/digitaal contact. De kantoren aan de Schoutstraat 5 en Schoutstraat 1c zijn gesloten. Wij roepen nog steeds iedereen op om zo veel telefonisch contact op te nemen via 0180 – 432 350. U kunt uw vragen stellen aan de medewerkers van Facet en wordt indien nodig teruggebeld om een afspraak te maken. U kunt ons ook per mail bereiken via .

De Loods / Jongerensoos

De Loods en de jongerensozen zijn gesloten tot in ieder geval 2 maart 2021. Uitgezonderd is de soos+, die wel geopend is in de even weken van 19.00 tot 21.30 uur. Hier geldt geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is (vanaf 13 jaar) en de hygiëneregels moeten worden opgevolgd. Tijdens de soostijden zijn de jongerenwerkers wel op straat te vinden. Voor meer informatie over de maatregelen die gelden in De Loods bekijk www.deloodsridderkerk.nl.

Activiteiten geannuleerd

Alle activiteiten worden geannuleerd, met uitzondering van buitensportactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar. Krokus Events gaat door, waarbij bepaalde activiteiten onder voorbehoud worden aangeboden.

Openstelling wijkcentra

De wijkcentra zijn gesloten, met uitzondering van WVC Bolnes. WVC Bolnes is tijdens de lockdown, ook in de kerstvakantie, geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor kwetsbare doelgroepen die eenzaam zijn voor de inloop (een praatje maken met elkaar). Activiteiten, waaronder biljarten, zijn niet mogelijk en de horeca is gesloten. Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer men in beweging is.

  • Het wijkcentrum is enkel geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor kwetsbare doelgroepen.
  • Er vinden geen (sport)activiteiten plaats in de wijkcentra. U bent welkom tijdens de inloop voor het maken van een praatje.
  • Bij binnenkomst worden bezoekers gevraagd zich te registreren en een mondkapje op te zetten. Wanneer de vaste plek is bereikt, mag het mondkapje af. Zodra er wordt bewogen moet het mondkapje weer op.
  • Wie zich niet wil registreren en/of weigert een mondkapje te dragen, heeft geen toegang.
  • Het mondkapje dient u zelf mee te nemen.
  • U houdt zich aan de hygiëneregels van de Rijksoverheid.

Let op: als u zich niet aan de maatregelen van de Rijksoverheid en Facet Ridderkerk houdt, behouden wij ons het recht voor om u te verwijderen uit onze accommodatie. U krijgt dan een toegangsverbod voor een bepaalde periode.

Buurtsportlocaties

Op de buurtsportlocaties in Bolnes en Slikkerveer zijn beheerders aanwezig. Er is toezicht en de sport- en speluitleen in Bolnes is geopend op maandag en dinsdag van 11.30 tot 19.00 uur en donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.30 tot 20.00 uur en in Slikkerveer op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur.

Personenvervoer

Voor personenvervoer geldt dat alleen noodzakelijk afspraken worden ingepland. Ook hier geldt dat het gebruik van een mondkapje verplicht is en dat cliënten en bestuurder handen desinfecteren. De cliënt neemt plaats schuin achter de bestuurder.

Houd onze Facebookpagina @FacetRidderkerk en Instagram @JongRidderkerk in de gaten voor het laatste nieuws over activiteiten.

Algemene maatregelen

Wij verwachten dat onze klanten en bezoekers zich houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en Facet.

We zijn bereikbaar!

Wij roepen nog steeds iedereen op om naar elkaar om te blijven kijken. Dat blijven wij ook doen. Onze medewerkers blijven bereikbaar.

Wij blijven alert op berichtgeving en richtlijnen van de Rijksoverheid. We zullen besluitvorming wanneer nodig hiernaar aanpassen en hierover tijdig onze netwerken informeren.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via of 0180 – 432 350.