Geen evenementen gevonden!

Buurtbemiddeling

Ergernis over geluid, kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto van de buren. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kunnen dit soort ergernissen behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur.

Onenigheid tussen buren heeft een negatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Het risico op escalatie en strafbaar gedrag groeit, maar vaak gaat het te ver om justitie of politie in te schakelen. Ook de inschakeling van andere instanties als gemeente of woningcorporaties brengt niet altijd de oplossing. Buurtbemiddeling kan dan mogelijk uitkomst bieden.

Facet Buurtbemiddeling Ridderkerk bemiddelt bij ruzies of conflicten en gaat samen met u actief op zoek naar een werkbare oplossing voor alle betrokkenen. Wat kan buurtbemiddeling voor u betekenen?

Buurtbemiddeling werkt met buurtbemiddelaars die zich belangeloos inzetten voor een betere leefomgeving. Zij kunnen helpen om de klachten tussen u en uw buren weer bespreekbaar te maken, zodat jullie samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Wanneer kunnen buurtbemiddelaars helpen?

Buurtbemiddelaars bemiddelen bij conflicten in de buurt, behalve als het gaat om conflicten binnen een familie of conflicten met instanties.

Wie kan er een beroep doen op buurtbemiddeling?

Iedere inwoner van Ridderkerk kan gratis gebruik maken van onze diensten. Wel verwachten we van u een actieve inzet om het conflict te helpen oplossen.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

STAP 1 – Melding

Hebt u een vraag of wilt u een probleem melden, dan kunt u contact opnemen met Facet Buurtbemiddeling Ridderkerk middels dit aanmeldformulier of via www.problemenmetjeburen.nl.

Hebt u liever telefonisch contact, dan is dit ook mogelijk via 0180 432 350.

STAP 2 – Contact coördinator Buurtbemiddeling

De coördinator neemt na uw melding contact op en bespreekt samen met u of uw situatie in aanmerking komt voor vrijwillige Buurtbemiddeling.

STAP 3 – Inzet twee vrijwillige buurtbemiddelaars

De coördinator vraagt twee vrijwillige buurtbemiddelaars om contact met u op te nemen. Zij komen dan bij u langs om uw verhaal te horen. Daarna nemen zij contact op met de buren om hun kant van het verhaal te horen. De bemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal en onpartijdig.

STAP 4 – Het bemiddelingsgesprek 

Als u en uw buren bereid zijn samen in gesprek te gaan, maken de buurtbemiddelaars een afspraak met u beiden voor een bemiddelingsgesprek. Dit gesprek is op ‘neutraal terrein’ bijvoorbeeld het buurthuis bij u in de buurt. De buurtbemiddelaars zijn ter ondersteuning bij dit gesprek.

STAP 5 – Nazorg

Na een aantal weken wordt er nogmaals met u beiden contact opgenomen door de buurtbemiddelaars of de coördinator om te bespreken hoe het sinds de bemiddeling gaat.

Mocht blijken dat vrijwillige buurtbemiddeling niet mogelijk is zullen de Buurtbemiddelaars of de coördinator u zo goed mogelijk adviseren en eventueel verwijzen.

Coaching bij burenruzie

Buurtbemiddelaars, die ook opgeleid zijn om te coachen bij burenruzies, kunnen jou ook ondersteunen als een gezamenlijk gesprek door omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort. De coaches gaan met jou in gesprek over de kwestie die jou bezighoudt.

Coaching kan ook worden aangevraagd bij het voorbereiden op een bemiddelingsgesprek.

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling is een landelijk bewezen methode voor verbetering van woon- en leefgenot. Facet Buurtbemiddeling Ridderkerk werkt met vrijwillige buurtbemiddelaars die de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de erkende training Buurtbemiddeling hebben gevolgd en hun certificaat als Buurtbemiddelaar hebben behaald. De praktijk heeft aangetoond dat vrijwillige Buurtbemiddelaars door hun onafhankelijke en onpartijdige inzet buren weer nader tot elkaar kunnen brengen.

Wij werken samen met gemeente Ridderkerk, de politie en de woningcorporatie Wooncompas. Buurtbemiddeling wordt u kosteloos aangeboden door de gemeente Ridderkerk en werkt volgens de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG).

Zelf het gesprek aangaan

Bent u nog niet in gesprek gegaan met uw buren of wilt u dit nogmaals zelf proberen? Met onderstaande vijf stappen helpen wij u graag verder.

1 – Kalm blijven 

Heeft u last van uw buren, zoek contact met uw buren op. Vaak zijn mensen niet eens bewust dat ze overlast veroorzaken. Als u het geklaag kan uitstellen tot een wat rustiger moment, doe dat gerust. Laat het niet opkropen en loop even langs bij uw buren op wat rustige tijden en als u zich prettig voelt. Voelt u zich boos of geïrriteerd? Met woede maakt u het erger. Probeer dus kalm te blijven voordat u uw buren benadert. Wanneer u rustig bent is de kans groot dat er ook kalm gereageerd wordt door uw buren.

2 – Leg uit 

Leg tijdens het gesprek uit wat voor overlast u ervaart en wat het met u doet. Beschuldig de ander niet en houd het bij uzelf: “Ik vind het lastig, omdat..”

Luister ook naar uw buren. Het is mogelijk dat uw buren niet doorhebben dat iets u ergert of dat de buren een goede verklaring hiervoor hebben. Probeer begrip voor uw situatie te krijgen, maar heb zelf ook begrip voor uw buren. Soms lijkt het overlast van uw buren te komen, maar na een gesprek met uw buren blijkt dat ze ook er last van hebben en iemand anders de veroorzaker is.

3 – Oplossing 

Zoek samen naar een oplossing waar u allebei tevreden mee bent. Kom elkaar hierin tegemoet. Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen.

4 – Moment 

Kies een moment dat u én uw buren goed uitkomt. Verwacht niet dat uw buren direct tijd voor u hebben. Spreek samen een moment af wanneer jullie beiden tijd hebben voor elkaar.

5 – Afspraken 

Is de oplossing gevonden? Probeer de oplossing uit en kijk of de bedachte oplossing werkt. Spreek een termijn af om de gevonden oplossing te evalueren. Werkt het wel, geef complimentjes aan je buren. Werkt het niet, geef het aan en denk samen verder. Maak duidelijke en gemakkelijk te behalen afspraken waar u zich samen aan gaat houden.

PS: Bent u bij de buren geweest en de buren willen meewerken alleen u weet niet waar te beginnen, neem contact met Buurtbemiddeling op en wij helpen u graag het gezamenlijke gesprek aan te gaan om voor beide partijen een werkende oplossing te vinden. U hoeft geen ruzie met uw buren te hebben om buurtbemiddeling in te schakelen.