Geen evenementen gevonden!

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard bemiddelt bij ruzies of conflicten en gaat samen met jou actief op zoek naar een werkbare oplossing voor alle betrokkenen. Wat kan buurtbemiddeling voor jou betekenen?

Buurtbemiddeling werkt met buurtbemiddelaars die zich belangeloos inzetten voor een betere leefomgeving. Zij kunnen helpen om de klachten tussen jou en je buren weer bespreekbaar te maken, zodat jullie samen naar oplossingen kunnen zoeken.

Wanneer kunnen buurtbemiddelaars helpen?

Buurtbemiddelaars bemiddelen bij conflicten in de buurt, behalve als het gaat om conflicten binnen een familie en conflicten met instanties.

Wie kan er een beroep doen op buurtbemiddeling?

Iedere inwoner van Ridderkerk en Albrandswaard – uitgezonderd huurders van Woningbouwvereniging Poortugaal – kan gratis gebruik maken van onze diensten. Wel verwachten we van jou een actieve inzet om het conflict te helpen oplossen.

Coaching bij burenruzie

Buurtbemiddelaars, die ook opgeleid zijn om te coachen bij burenruzies, kunnen jou ook ondersteunen als een gezamenlijk gesprek door omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort. De coaches gaan met jou in gesprek over de kwestie die jou bezig houdt.

Coaching kan ook worden aangevraagd bij het voorbereiden op een bemiddelingsgesprek.

Pendelbemiddeling

Wanneer jij en je buren bereid zijn om aan een oplossing te werken, maar de drempel is (nog) te hoog om met elkaar in gesprek te gaan, dan kan pendelbemiddeling worden ingezet. Bij pendelbemiddeling worden met beide partijen afzonderlijke gesprekken gevoerd, omdat de partijen (nog) niet samen aan tafel willen. De pendelbemiddelaar ondersteunt beide partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het conflict te ver is geëscaleerd of als je een directe confrontatie te bedreigend vindt.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

STAP 1:

Je neemt contact op met Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard en legt uit wat er aan de hand is. Buurtbemiddeling is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.

STAP 2:

Twee buurtbemiddelaars maken een afspraak met jou voor een gesprek bij jou thuis.

STAP 3:

Daarna gaan de bemiddelaars bij de buren langs. In een gesprek hoort de bemiddelaar de andere kant van het verhaal.

STAP 4:

Buurtbemiddeling maakt gebruik van verschillende methodieken om de situatie te verbeteren. Als beide buren instemmen, gaat Buurtbemiddeling samen met jullie aan de slag.

Eventueel gemaakte afspraken tussen jou en je buren worden op papier gezet. Alles wat gezegd wordt, blijft vertrouwelijk.