Geen evenementen gevonden!

Ik wil buurtbemiddelaar worden

Buurtbemiddelaar, iets voor jou?

Buurtbemiddeling is een succesvol project in Ridderkerk. Het is een belangrijk aanspreekpunt bij alle vormen van woonoverlast, onder het motto “betere buren betere buurten”.

Wanneer komt een buurtbemiddelaar in beeld?

Wanneer een bewoner bij Buurtbemiddeling aanklopt met een vraag over het samenleven met de buren, beoordeelt de coördinator of de bemiddelingsvraag geschikt is en of buurtbemiddeling hierbij goed maatwerk kan leveren. Zo ja, dan vraagt de coördinator twee vrijwillige bemiddelaars de bemiddeling op zich te nemen.

Wat doet de vrijwillige buurtbemiddelaar?

Bij een reguliere buurtbemiddelingszaak gaan twee bemiddelaars op bezoek bij de verschillende partijen. Daarna wordt op een neutrale plaats, bijvoorbeeld het kantoor van Facet Ridderkerk, een bemiddelingsgesprek gehouden, waarbij de bemiddelaars het gesprek tussen de partijen leiden.

Hoe word je buurtbemiddelaar?

Wil je buurtbemiddelaar worden of wil je eens praten over jouw mogelijkheden? Meld je dan aan! Dit betreft een vacature voor vrijwilligerswerk.

1. Je meld je aan via deze link.
2. Er volgt een vrijblijvend gesprek
3. Wil je doorgaan en is dat ook het advies van Buurtbemiddeling? Dan volg je de Basistraining Buurtbemiddeling (3 dagen of 6 dagdelen)
4. Na deze training en na eventueel het bemiddelen van een aantal zaken met een ervaren collega, volgt een evaluatie waarin de coördinator jouw geschiktheid voor Buurtbemiddeling in alle openheid bespreekt.

Welke eigenschappen heeft een buurtbemiddelaar?

Over welke eigenschappen moet een goede bemiddelaar beschikken?

  • Je kunt goed luisteren en vragen stellen.
  • Je hebt goede gespreksvaardigheden.
  • Je oordeelt en discrimineert niet.
  • Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.
Welke ondersteuning krijg je bij jouw werk als buurtbemiddelaar?

• Je krijgt een basistraining buurtbemiddeling voordat je als buurtbemiddelaar aan de slag gaat.
• Jouw eerste zaken doe je samen met een ervaren bemiddelaar.
• Je hebt rechtstreeks contact met de coördinator over een zaak. Aan deze coördinator kun je al jouw vragen stellen.
• Eens in de 2 maanden is er een bijeenkomst met vrijwilligers, je ontmoet je collega vrijwilligers, je krijgt de bijscholing en volgt de intervisie.
• Jaarlijks worden er bijscholingstrainingen georganiseerd.
• Uiteraard maak je als vrijwilliger zelf geen kosten. Jouw deelname aan bijeenkomsten is kosteloos.
• Je krijgt reiskostenvergoeding als je buiten je woonplaats bemiddelt.

Buurtbemiddeling Ridderkerk:

  • ondersteunt burgers in het samenleven met elkaar;
  • bemiddelt bij een (dreigend) burenconflict;
  • biedt ook maatwerk met bijvoorbeeld coaching, vertaling, samenwerking met andere professionals en organisaties.

Bekijk hier de vacature.