31 maart 2023

Tennis

Ridderkerk
Geen evenementen gevonden!

Ik wil buurtbemiddelaar worden

Buurtbemiddelaar, iets voor jou?

Buurtbemiddeling is een succesvol project in Ridderkerk en Albrandswaard. Het is een belangrijk aanspreekpunt bij alle vormen van woonoverlast, onder het motto “Sterk met de buur(t)”.

Wanneer komt een buurtbemiddelaar in beeld?

Wanneer een bewoner bij Buurtbemiddeling aanklopt met een vraag over het samenleven met de buren, beoordeelt de coördinator of de bemiddelingsvraag geschikt is en of buurtbemiddeling hierbij goed maatwerk kan leveren. Zo ja, dan vraagt de coördinator twee vrijwillige bemiddelaars de bemiddeling op zich te nemen.

Wat doet de vrijwillige buurtbemiddelaar?

Bij een reguliere buurtbemiddelingszaak gaan twee bemiddelaars op bezoek bij de verschillende partijen. Daarna wordt op een neutrale plaats, bijvoorbeeld het kantoor van Facet Ridderkerk, een bemiddelingsgesprek gehouden, waarbij de bemiddelaars het gesprek tussen de partijen leiden.

Vanwege het maatwerk dat buurtbemiddeling biedt, kan het ook zijn dat een bemiddelaar gaat pendelen tussen twee buren. Dit is afhankelijk van de bemiddelingsvraag én van de vaardigheden (en interesses) van de bemiddelaar.

Hoe word je buurtbemiddelaar?

Wil je buurtbemiddelaar worden of wil je eens praten over jouw mogelijkheden? Meld je dan aan! Dit betreft een vacature voor vrijwilligerswerk.

 1. Je meldt je aan via deze link.
 2. Er volgt een vrijblijvend gesprek
 3. Wil je doorgaan en is dat ook het advies van Buurtbemiddeling? Dan volg je de Basistraining Buurtbemiddeling (5 dagdelen)
 4. Na deze training en na eventueel het bemiddelen van een aantal zaken met een ervaren collega, volgt een evaluatie waarin de coördinator jouw geschiktheid voor Buurtbemiddeling in alle openheid bespreekt.
Welke eigenschappen heeft een buurtbemiddelaar?

Over welke eigenschappen moet een goede bemiddelaar beschikken?

 • Je kunt goed luisteren en vragen stellen.
 • Je hebt goede gespreksvaardigheden.
 • Je denkt niet oordelend en discrimineert niet.
 • Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijk informatie.
Welke ondersteuning krijg je bij jouw werk als buurtbemiddelaar?
 • Je krijgt een basistraining bemiddeling voordat je als bemiddelaar aan de slag gaat.
 • Jouw eerste zaken doet je samen met een ervaren bemiddelaar.
 • Je hebt rechtstreeks contact met de coördinator over een zaak. Aan deze coördinator kun je al jouw vragen stellen.
 • Jaarlijks worden er bijscholingstrainingen georganiseerd.
 • Uiteraard maak je als vrijwilliger zelf geen kosten. Jouw deelname aan bijeenkomsten is kosteloos en je ontvangt per casus een vergoeding.

Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard:

 • ondersteunt burgers in het samenleven met elkaar;
 • bemiddelt bij een (dreigend) burenconflict;
 • biedt ook maatwerk met bijvoorbeeld pendelbemiddeling en coaching.