Geen evenementen gevonden!

Ik werk in de buurt

Buurtbemiddeling Ridderkerk is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, politie Rotterdam-Rijnmond, Stichting Facet Ridderkerk en Wooncompas.

Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door bewoners die zich belangeloos als buurtbemiddelaar inzetten. Buurtbemiddeling bemiddelt bij onenigheden met uw buren of als u hulp in communicatie met uw buren nodig hebt. Hiervoor gebruiken we bemiddeling, coaching en en soms pendelbemiddeling.

Bemiddeling

Partijen kunnen zelf contact zoeken met Buurtbemiddeling via 0180 432 350 of kunnen doorverwezen worden door één van onze partners of andere organisaties.

De coördinator zet een panel in van twee bemiddelaars die met de melder en de betreffende buren contact hebben. Het doel is om samen in gesprek te gaan en met ondersteuning van ervaren buurtbemiddelaars tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die voortdurend bijscholing krijgen. De bemiddelaars krijgen ondersteuning van een coördinator Buurtbemiddeling.

Coaching bij burenruzie

Dit is een doelgerichte, procesmatige ondersteuning aan één partij indien een gezamenlijk gesprek niet tot de mogelijkheden behoort. Het resultaat is dat deze partij beter met een bestaande situatie uit de voeten kan. Coaching wordt ook ingezet om partijen voor te bereiden op een bemiddeling.

Pendelbemiddeling

Wanneer jij en je buren bereid zijn om aan een oplossing te werken, maar de drempel is (nog) te hoog om met elkaar in gesprek te gaan, dan kan pendelbemiddeling worden ingezet. Bij pendelbemiddeling worden met beide partijen afzonderlijke gesprekken gevoerd, omdat de partijen (nog) niet samen aan tafel willen.
De pendelbemiddelaar ondersteunt beide partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het conflict te ver is geëscaleerd of als je een directe confrontatie te bedreigend vindt.

Complexe zaken

Zowel organisaties als professionals, zoals politie, woningcorporaties, scholen, opbouw- en maatschappelijk werkers, huisartsen en hulpverlening instanties kunnen Buurtbemiddeling inschakelen. In complexe zaken inventariseren we samen wat de kern van het conflict is en welke methodiek het meest effectief is. We benutten waar nodig ieders expertise om in samenwerking tot verbetering van het woonplezier te komen.
Neem voor meer informatie of advies contact met ons op. Laat een bericht achter of stuur een mail naar .