02 november 2020

Soos

WVC Bolnes
Geen evenementen gevonden!

Ik werk in de buurt

Buurtbemiddeling Ridderkerk/Albrandswaard is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, politie Rotterdam-Rijnmond, Stichting Facet Ridderkerk en Woonvisie. Buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door bewoners die zich belangeloos als buurtbemiddelaar inzetten. Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten in de buurt. Hiervoor gebruiken we de volgende methodieken:

Bemiddeling

Partijen kunnen zelf contact zoeken met Buurtbemiddeling of kunnen doorverwezen worden door één van onze partners of andere organisaties.

De coördinator zet een panel in van twee bemiddelaars die met de melder en de betreffende buren contact hebben. Doel is om samen in gesprek te gaan en met ondersteuning van ervaren buurtbemiddelaars tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is.

Buurtbemiddelaars zijn goed getrainde vrijwilligers die voortdurend bijscholing krijgen. De bemiddelaars krijgen ondersteuning van een coördinator Buurtbemiddeling.

Coaching bij burenruzie

Dit is een doelgerichte, procesmatige ondersteuning aan één partij indien een gezamenlijk gesprek niet tot de mogelijkheden behoort. Het resultaat is dat deze partij beter met een bestaande situatie uit de voeten kan. Coaching wordt ook ingezet om partijen voor te bereiden op een bemiddeling.

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een vorm van bemiddelen waarbij de bemiddelaar een specifieke vorm van briefwisseling faciliteert met betrokken partijen. De pendelbemiddelaars ondersteunen beide buren.

Deze vorm van bemiddeling helpt voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Ook deze methode wordt toegepast als onderling, of onder begeleiding, met elkaar in gesprek gaan geen optie meer is.