Buurtbemiddeling groeit

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in het aantal zaken wordt er steeds vaker een beroep op buurtbemiddeling gedaan.

Deze stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is buurtbemiddeling tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen en/of burenruzies sneller escaleren.

Buurtbemiddeling is win-win situatie

De meeste gemeenten en woningcorporaties investeren in deze eerste hulp bij burenproblemen. In 2018 en de eerste maanden van 2019 startten maar liefst 55 nieuwe gemeenten hiermee. In totaal bieden 8 van de 10 gemeenten nu buurtbemiddeling aan. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos – naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide, deskundige buurtbemiddelaars gaan met beide buren in gesprek. Daardoor hebben gemeente, politie en woningcorporaties de handen vrij om zaken met complexe woonoverlast op te pakken. Een uitstekende win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Blijf duurzaam investeren

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV: “Tijdens een bemiddelingsgesprek zoeken de buren naar oplossingen voor de ervaren problemen. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. Dat laatste is misschien nog wel belangrijker dan je gelijk krijgen bij een rechter. Ruim 7 van de 10 aangemelde zaken worden naar tevredenheid van bewoners opgelost.” Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt.

Top 3 overlast

In de top drie van aanmeldingen stonden ook in 2018 geluidsoverlast, pesterijen en ‘buitenproblemen’. Frannie Herder: ‘Dit gaat bijvoorbeeld over een verkeerd geplaatste schutting of overhangende takken in de tuin, de rook van een barbecue op het balkon van de buren, of huisdieren die in de tuin worden uitgelaten.’

Buurtbemiddeling in Ridderkerk en Albrandswaard

Ook bij Facet Ridderkerk, waar buurtbemiddeling is ondergebracht, wordt er steeds vaker een beroep gedaan op deze vorm van dienstverlening. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn er 28 meldingen binnengekomen. Vorig jaar waren dit er nog 17. Om het werk goed te kunnen blijven doen, is Facet daarom op zoek naar meer buurtbemiddelaars. Heb jij interesse in dit boeiende vrijwilligerswerk, neem dan contact op via en vraag naar de mogelijkheden. Ook kunnen bewoners van Ridderkerk en Albrandswaard hier terecht voor adviezen, tips en aanmeldingen.