11 december 2023

Tennis

Ridderkerk
Geen evenementen gevonden!

Bewegen naar vrijwilligerswerk

Het programma ‘Bewegen naar (vrijwilligers)werk’ richt zich op burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar met ruim voldoende mogelijkheden.

In Ridderkerk woont een groep mensen met een (bijstands)uitkering. Een groot deel van deze groep is werkloos, maar beschikt over (re-)integratiemogelijkheden en talenten welke niet of onvoldoende benut worden. Soms liggen er ook (hulp)vragen met betrekking tot een gezonde leefstijl, structuur en/of actief bewegen. Met ‘Bewegen naar (vrijwilligers)werk’ wordt in alle vragen voorzien! Het programma bestaat uit bewegen, talentontwikkeling en vrijwilligerswerk.

Bewegen

Door het letterlijk in beweging brengen van deelnemers, wordt gewerkt aan een gezondere leefstijl, verbeterde fitheid, zelfvertrouwen en individuele competenties. Daarmee verbeteren gezondheid en de kans op (sociale) participatie. Het programma is groepsgewijs en praktisch van aard. Bewegen vindt wekelijks plaats onder begeleiding van een professional.

Talentontwikkeling

We bieden begeleiding van talentontwikkeling, coaching, sociale vaardigheden en (zelfstandige) bemiddeling. Zelfredzaamheid, enthousiasme en zelfvertrouwen worden verhoogd door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligerswerk

De deelnemers vervullen onbetaalde werkzaamheden naar vermogen bij lokale maatschappelijke partners. Uiteindelijk leveren de deelnemers een prestatie voor de uitkering die zij ontvangen, zijn zij in staat om beter deel te nemen aan de samenleving en waar mogelijk leveren zij (opnieuw) een bijdrage aan de arbeidzame samenleving: betaald of als vrijwilliger.

Meer weten?

Bewegen naar (vrijwilligers)werk is een samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk, het Vrijwilligerssteunpunt en lokale partners. Neem voor meer informatie over het programma contact op met Jacqueline Revier of Jesper Lagendijk of via 0180 – 432 350.